Ledsjö kyrkan, som eldhärjades, invigs på nytt idag.
INVIGNING den 20 dec. klockan 16.00
efter orgelkonkonsert av H. Ambertson, klockan 19.00

I Ledsjö kyrkan komer att finnas tre (3) liljestenar.
En i vapenhuset på högersidan och två på högre sidan
av altaret.

 

Se mer bilder

BRANDOFFERKORSET

Plats : i Ledsjö-kyrkans andaktsrummet
upphängning: den 17 december 2009
Konstnärer: Theodor Pauckstadt / Georges Tokmaji
Material: koppar på träd
Anledningen till materialvalet : koppar fanns på taket, när
en mordbrand 2004 förstörde hela kyrkan. Vi valde en autentisk material och underströk detta även med att korset är bruten och deformerad)
Gåvan av Byggmästaren Tage Brolin till kyrkan